Föräldrarna

Fördelar

Att vara förälder på Snipan innebär visst engagemang, i form av styrelsearbete och enstaka jourtillfällen,  men främst stora möjligheter. Vi blir engagerade och delaktiga i den miljö som våra barn tillbringar stora delar av sin vakna tid i.


Vi lär känna våra barns kamrater och deras föräldrar på ett sätt som nog kan vara svårt på andra förskolor. En stor fördel med vårat kooperativ är också personaltätheten med fem anställda, varav en kokerska, på 18 barn. Vidare har man stor frihet beträffande vilka tider ens barn går på Snipan, då det är ett koperativ har vi exempelvis ingen 15-timmarsregel vid föräldrarledighet